Hvad er privat pasningsordning

Den private pasningsordning

Pernilles skovtrolde

- midt i naturen...

Den Privat pasningsordning er en del af "frit valg" ordningen.

 

Den private pasningsordning og forældrene  og jeg som passer, der"vælger" hinanden.

 

En privat pasningsordning er selvstændig erhvervsdrivende.

 

En privat pasningsordning er godkendt af kommunen til at passe børn i sit eget hjem.

 

 

Hjemmet er sikkerhedsgodkendt af kommunen.

 

Kommunen fører tilsyn med den private børnepasser, ca to gange om året.

 

 

En privat børnepasser bestemmer selv sine åbningstider (dog max 48 timer pr. uge), og kan derfor ofte være temmelig fleksibel.

 

Der ydes søskende rabat i den private børnepasninge.

 

Forældrene betaler direkte til børnepasseren, hvorefter de modtager et tilskud på 75% af udgiften fra kommunen.

 

Tilskuddet bortfalder, når barnet fylder 3 år.

 

Desværre kan der endnu ikke tilbydes økonomisk friplads.

 

 

Der tilbydes som udgangspunkt ikke gæstepleje i den private børnepasning.

 

En privat børnepasser skal selv betale for alt deres udstyr, så som legetøj, barnevogn, sikkerhedsgitter ovs.

 

Dagens måltider er med i prisen.

 

HUSK at hvis man ønsker privat børnepasning, SKAL barnet alligevel være skrevet op til en kommunal plads.

 

PRÆSTESKOVVEJ 4 - 3550 SLANGERUP - TLF. 2273 5536 - PERNILLESSKOVTROLDE@GMAIL.COM