Priser og tilskud

Egenbetalingen for en plads i min private pasningsordning koster pr. 1. januar 2024 2277 kr. pr. måned.

Tilskuddet fra Egedal Kommune, som udbetales til forældrene, udgør i år 2024 kr 7352 pr. måned, d.v.s. der skal betales 10129 kr til den private pasningsordning.

 

Prisen for pladsen reguleres typisk en gang årligt ift. tilskuds reguleringer og almindelig indeksregulering i øvrigt.

 

Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn. Tilskuddet kan variere fra år til år.

 

Det er simpelt at søge tilskuddet, hvilket vi gør sammen på Borger.dk.

Der betales i 12 måneder om året.

 

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

 

Søskendetilskud

Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution / dagpleje / SFO, ydes der søskenderabat med 50% på de / den billigste plads.

 

Hvad koster privat pasning i forhold til kommunal dagpleje og vuggestue?

En kommunal dagplejeplads koster pr. 01.01.2024  3.717 kr. pr. måned, altså en merpris på 940 kr. pr.måned.

 

Vuggestue er eneste kommunale tilbud i Slagslunde/ Buresø. Det koster  3926 kr. pr. måned.

Her er merprisen 1149 kr.pr. måned.

 

Regler for tilskud

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt, at du har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har du ikke det, kan der ikke ydes tilskud til en privat dagplejeplads.

 

Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 2 måneders varsel til den første i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud.

 

Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at jeg har den ønskede plads til jer, da der kan være venteliste.

 

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen. Vi ansøger sammen og det er meget nemt.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt

kommunen.

 

Børn fra andre kommuner

Jeg kan som privat børnepasser jf. fritvalgsordningen, passe børn fra andre kommuner. Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, er prisen ikke den samme for børn udenfor Egedal Kommune, men I alle tilfælde er egenprisen hos mig væsentlig billigere pr. md. end dagpleje/vuggestue i din bopælskommune.