Læreplaner

Som privat børnepasser, er vi ikke underlagt, at skulle lave læreplaner, men jeg mener ikke, man kan arbejde med børn, uden helt automatisk at komme rundt om de 6 læreplanstemaer.

 

De 6 læreplanstemaer:

 

1.Barnets alsidige personlige udvikling:

For mig er det vigtigt at alle børn er trygge, og føler sig hørt.

Målet ved det, er at børnene lærer noget om sine egne ressourcer og begrænsninger, accepterer sine egne grænser, og derved lærer at sige til og fra, i forhold til barnets personlige grænser.

Det er vigtigt for mig, at børnene får tid og lov til at "prøve selv", det kan være i forhold til at tage tøj af/på, kravle op/ned e.lign, børnene skal have lov at prøve selv, men selvfølgelig med en hjælpende hånd fra mig.

 

2.Social udvikling:

Børnene skal føle at de hører til i gruppen, hvor der er sociale spilleregler. Vi øver i at vente på tur, og deles om legetøjet. det er også vigtigt, at de lærer at aflæse de andre børn og deres grænser.

Vi bruger meget energi på at lære at hjælpe hinanden, det kan være at hive stolen ud, så barnet kan kravle ned, hjælpe med at få lynet lynlåsen ned osv. jeg har igennem årene erfaret, at børnene rigtig gerne vil hjælpe hinanden, de elsker at være en god ven, det er så fantastisk, når de pludselig hjælper hinanden helt uopfordret.

  

3. Sprog:

Sproget styrker vi ved at læse en masse bøger, og tale om alt det vi oplever. Jeg sætter ord på alt hvad vi laver.

 

4. Krop, bevægelse og sanser:

Det er vigtigt at bruge sin krop, og derved blive stærk motorisk, vi er udenfor hver dag, hele året rundt, de fleste dage er vi i skoven, og der er motoriske udfordringer for alle aldre, når jeg sammenligner med andre jævnaldrende børn (der ikke er så meget udenfor), kan jeg se hvor stor betydning, det at bevæge sig og bruge sin krop har.

Vi elsker også at danse til musik.

 

5. Natur og udeliv:

Børnene er ude hver dag, hvor de får lov til at undersøge naturens dyr og planter, de oplever de skiftende årstider, og hos mig, lærer de at værne om naturen og de små dyr der lever i naturen.

 

6. Kultur, æstetik og fællesskab:

Vi fejrer de forskellige højtider.