Priser og tilskud

Den private pasningsordning

Pernilles skovtrolde

- midt i naturen...

En plads i min private pasningeordning koster i 2019 kr. 9200 pr måned. Heraf udgør forældrenes egenbetaling kr. 2596,-  pr. måned, da tilskuddet fra Egedal Kommune udgør i år 2019 kr 6604 pr. måned.

 

Prisen for pladsen reguleres typisk en gang årligt ift. tilskuds reguleringer og almindelig indeksregulering i øvrigt.

 

Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn. Tilskuddet kan variere fra år til år.

 

Det er simpelt at søge tilskuddet, hvilket vi gør sammen og jeg sender ansøgningen til kommunen.

Der betales i 12 måneder om året.

 

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

 

Søskendetilskud

Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution / dagpleje / SFO, ydes der søskenderabat med 50% på de / den billigste plads.

 

 

Hvad koster privat pasning i forhold til kommunal dagpleje og vuggestue?

En kommunal dagplejeplads koster pr. 01.01.2019 kr. 3.625 pr. måned, altså en merpris på kr. 12348 pr. år.

 

Vuggestue er eneste kommunale tilbud i Slagslunde/ Buresø. Det koster kr. 2935,- pr. måned.

Her er merprisen kr.4068,- pr. år.

 

Regler for tilskud

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt, at du har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har du ikke det, kan der ikke ydes tilskud til en privat dagplejeplads.

 

Har dit barn allerede har en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 2 måneders varsel til den første i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud.

 

Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at jeg har den ønskede plads til jer, da der kan være venteliste.

 

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen. Vi ansøger sammen og det er meget nemt. Jeg ordner papirarbejdet.

 

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt Institutionscenteret: Institutionscenteret@egekom.dk

 

Børn fra andre kommuner

Jeg kan som privat børnepasser jf. fritvalgsordingen, passe børn fra andre kommuner. Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, er prisen ikke den samme for børn udenfor Egedal Kommune, men I alle tilfælde er egenprisen hos mig væsentlig billigere pr. md. end dagpleje/vuggestue i din bopælskommune.

 

PRÆSTESKOVVEJ 4 - 3550 SLANGERUP - TLF. 2273 5536 - PERNILLESSKOVTROLDE@GMAIL.COM