Godkendelse og tilsyn

Den private pasningsordning

Pernilles skovtrolde

- midt i naturen...

Min private pasningsordning, er en privat pasningsordning jf. dagtilbuds-lovens § 78.

Ordningen er godkendt af Egedal Kommune, som har tilsynspligt med den private pasningsordning. De skal bla. føre tilsyn med sikkerhed og hygiejne samt børnenes udvikling og trivsel.

 

Kommunen har indhentet børneattest fra politiet på alle voksne i husstanden, fuldstændig som ved den kommunale dagpleje.

Kommunen kommer på anmeldte og uanmeldte besøg mindst to gange om året.

 

 

Jeg er godkendt til at have max 5 børn indskrevet i pasningen.

 

 

 

 

Udtagelse fra tilsynsførende pædagog:

 

Tilsyn hos Pernille Schødt, Præsteskovvej 4, 3550 Slangerup, den 12. feb-13:

 

Den 12. februar foretog jeg et anmeldt tilsyn hos Pernille Schødt. Alle de 5 børn, der pt. er indskrevet i privatpasning var til stede (3 Egedal-børn, samt ét fra Frederikssund og ét fra Fredensborg kommune).

 

Børnene trivedes tydeligvis. Pernille viste stor grad af lydhørighed overfor børnenes ytringer og behov. Der var en høj grad af tydelighed og forudsigelighed for børnene, der skabte en tryg atmosfære. Samtidig blev børnenes iderigdom understøttet, så legene de hver især og sammen legede, fik mulighed for at udvikle sig.

 

Pernille var tydeligt kommunikativ i forhold til børnene. Både hvad angik følelsesmæssig støtte, tydelig formidling af hvad der var tillad og ikke kunne lade sig gøre, samt almindelig støtte til sproglig udvikling.

 

Hjemmet var indrettet så der var god mulighed for motorisk udfoldelse.

 

Sikkerheden blev gennemgået og der var intet at bemærke.

 

PIA JØRGENSEN, DAGPLEJEPÆDAGOG EGEDAL KOMMUNE

 

PRÆSTESKOVVEJ 4 - 3550 SLANGERUP - TLF. 2273 5536 - PERNILLESSKOVTROLDE@GMAIL.COM